Polityka ochrony danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych w Jurcie w Dolinie Niedźwiadka, Wysowa Zdrój 357, zwanej dalej Obiektem

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Beata Osuch MyHome, ul.Wesoła 102, 30-444 Libertów, NIP 945 194 51 15, zwana dalej właścicielem Obiektu.

2. Wszelkie zapytania, uwagi i zastrzeżenia dotyczące naszej Polityki ochrony danych osobowych prosimy kierować na jurtawysowa@gmail.coml lub ul. Wesoła 102, 30-444 w Libertowie

3. Przetwarzamy tylko dane osobowe, które dobrowolnie nam Państwo przekazują.

4. Państwa dane osobowe otrzymujemy w związku z procesem rezerwacji, zawarcia umowy, zgłoszenia na realizację usługi w Obiekcie i portalach internetowych, z którymi współpracujemy lub za pomocą̨ innych kanałów komunikacji bezpośredniej.

5. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez nas zawartej z Państwem umowy, obsługi Państwa rezerwacji, obsługi składanych przez Państwa zapytań.

6. Przepisy prawa wymagają̨ od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

7. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Obiektu, którym jest:

- zapewnienie dostarczenia, bezpieczeństwa i rozliczenia usług, rezerwacji, transakcji dotyczących usług, które Państwu świadczymy

- obsługa Państwa zapytań́ przekazywanych do Obiektu, gdy nie są̨ one związane wprost z wykonaniem umowy

- prowadzenia badań i analiz statystycznych strony internetowej Obiektu

- przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa

- przetwarzanie Państwa danych w ramach marketingu bezpośredniego produktów i usług Obiektu

8. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Zależnie od tego, w jakim celu i w jaki sposób pozyskujemy dane, możemy Państwa prosić o takie dane jak: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, nazwa firmy, adres, NIP

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług, które mamy dla Państwa świadczyć, czyli obsługi Państwa rezerwacji

10. Przechowujemy dane do momentu, aż zakończymy realizację Państwa rezerwacji oraz minie czas związany z ewentualnym dochodzeniem roszczeń w związku z tymi usługami.

11. Będziemy przechowywać́ dane również przez okres, w którym Obiekt zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań́ prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

12. W ramach Państwa uprawnień w zakresie przetwarzania danych mogą Państwo:

- mieć dostęp do treści Państwa danych i ich sprostowania,

- w uzasadnionych przypadkach poprosić nas o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec konkretnych sposobów wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych,

- w uzasadnionych i odpowiednio udokumentowanych przypadkach poprosić nas o przesłanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim.

13. Państwa dane osobowe udostępniamy tylko współpracownikom, którzy muszą mieć́ do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować́ wysoką jakość́ obsługi, zarówno w zakresie realizacji Państwa rezerwacji, umowy, zgłoszenia lub obsługi zapytania.

14.. Jeśli udostępnione nam przez Państwa dane są przetwarzane przez podmiot zewnętrzny, to tylko na nasze zlecenie i na podstawie umowy zawartej z tym podmiotem. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny - jedynie do realizacji naszych usług.

15. Oprócz naszych upoważnionych pracowników, dostęp do danych mogą mieć zleceniobiorcy świadczący dla nas usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT oraz prawne.

Cookies

1. Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, Obiekt gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze stron internetowych w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron firmy. Proces obejmuje użycie cookies. Przez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki, użytkownicy mogą w dowolnym czasie zablokować cookies albo wskazać, że cookies mogą być ustawione jedynie wtedy, gdy zostaną wyraźnie zaakceptowane przez użytkownika.

2. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwa odwiedzają, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach.

3. W celu przeprowadzenia wspomnianej analizy, przechwytywane są anonimowe dane statystyczne. W trakcie gromadzenia oraz przetwarzania danych przeglądany może być również skrócony adres IP odwiedzającego stronę.

4. Dane są analizowane w szczególności w poniższych celach:

- obliczanie ilości odwiedzających stronę,

- śledzenie tych obszarów strony, jakie są szczególnie atrakcyjne dla danego odwiedzającego stronę,

- analizowanie skąd pochodzą odwiedzający stronę w celu zoptymalizowania świadczonych usług,

- adaptowanie oferty do poszczególnych grup docelowych.

Wtyczki do innych portali

1. Na naszej stronie internetowej używane są „wtyczki“ serwisów społecznościach i portali innych usługodawców.

2. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiążę bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google .

3. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani.

4. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.

5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.