REGULAMIN

Jurta w Dolinie Niedźwiadka

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Jurty i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji niezależnie od metody (online/ offline) lub zapłatę zadatku. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości Jurta w Dolinie Niedźwiadka

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Jurcie

4. W Jurcie  obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za złamanie zakazu obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 500 zł. 

5. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par. 1  Kodeksu Cywilnego.

DOBA HOTELOWA

1. Jurta wynajmowana jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

REZERWACJA 

1.W celu dokonania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty w formie zadatku w wysokości 30% ceny za pobyt. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

2.Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przez Rezerwującego warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.

3. Pozostała kwota za pobyt + 150 zł zwrotnej kaucji, powinny być wpłacone do 5 dni roboczych przed przyjazdem. 

4. W przypadku anulowania rezerwacji  kwota zadatku nie podlega zwrotowi. W przypadku anulowania rezerwacji 5 dni (lub krótszym) przed przyjazdem, zwrotowi podlega tylko kaucja, pełna kwota wpłacona za pobyt zwrotowi nie podlega. 

5. Nie wykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją nie uprawnia do zwrotu dokonanej płatności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Jurta w Dolinie Niedźwiadka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, sprzętów elektronicznych jak smartphone, tablet, laptop albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

2. Jurta w Dolinie Niedźwiadka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

3. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Jurty, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Jurta w Dolinie Niedźwiadka zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody.

4. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Jurta w Dolinie Niedźwiadka może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Jurty.

6. Każdorazowo Gość opuszczający Jurtę, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć, kuchenkę elektryczną, czajnik elektryczny, żelazko, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz upewniając się, że Jurta jest zamknięta..

7. Dzieci poniżej 12–go roku życia powinny znajdować się na terenie Jurty pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

8. W przypadku zgubienia kluczy gość ponosi koszt dorobienia dodatkowego kompletu kluczy w wysokości 200 zł.

POZOSTAŁE USTALENIA

1. W Jurcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00.

2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia Jurty.

3. Parking znajduje się przy obiekcie, jest to parking niestrzeżony, nie wymaga opłat.

6. W Jurcie obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt. 

7. Jurta nie posiada udogodnień dla niepełnosprawnych.